TERMENI & CONDITII

Actualizat la 27 Octombrie 2007 Bun venit la Gashca Mea - locul în care se întâlnesc prietenii. Prin utilizarea comunităţii Gashca Mea("Comunitatea") pe care Gashca Mea ("Gashca Mea" sau "noi") o întreţine pe site-ul nostru Web, aflat în prezent la http://www.gashca.ro ("site-ul Web"), sunteţi de acord să respectaţi aceste Condiţii de furnizare a serviciului (acest „Acord"), indiferent dacă vă înscrieţi sau nu ca membru al Comunităţii Gashca Mea ("Membru"). Serviciile Gashca Mea ("Serviciile") constau în Comunitate şi site-ul Web. Dacă doriţi să deveniţi Membru, să comunicaţi cu alţi Membri şi să utilizaţi Serviciul, citiţi acest Acord şi urmaţi instrucţiunile din procesul de înscriere. Acest Acord stabileşte condiţiile cu valoare juridică pentru calitatea dvs. de membru şi poate fi modificat de Gashca Mea din când în când. Toate modificările vor intra în vigoare odată cu publicarea lor de către Gashca Mea pe site-ul Web. De asemenea, puteţi primi o copie a acestui Acord trimiţându-ne un e-mail la: customercare@gashca.ro, Subiect: "Termeni si Conditii de Utilizare www.gashca.ro". În plus, când utilizaţi anumite funcţii şi caracteristici care fac parte din Servicii, puteţi să fiţi supuşi unor îndrumări, condiţii şi reguli suplimentarecare se aplică acestor funcţii şi caracteristici("CondiţiiSuplimentare"), care pot fi publicate din când în când. Orice astfel de Condiţii suplimentare ale Gashca Mea şi ale Politicii de confidenţialitate Gashca Mea (www.gashca.ro) sunt încorporate prin referinţă în acest Acord. Dacă asemenea funcţii şi caracteristici suplimentare ne sunt furnizate de către oricare dintre partenerii noştri (cum ar fi, fără limitări, playerele media pentru conţinut oferit de furnizorii noştri de licenţe), condiţiile suplimentare care controlează utilizarea acestor funcţii şi caracteristici nu sunt încorporate în acest Acord, dar vor controla utilizarea de către dvs. a acestor funcţii şi caracteristici, iar prin prezenta sunteţi de acord să respectaţi şi să vă supuneţi condiţiilor ca o condiţie necesară pentru accesarea şi utilizarea unor astfel de funcţii şi caracteristici. 1. ELIGIBILITATE. SERVICIILE SUNT DESTINATE ACCESULUI ŞI UTILIZĂRII EXCLUSIV DE CĂTRE PERSOANE CU VÂRSTA DE CEL PUŢIN TREISPREZECE (13) ANI. PRIN ACCESAREA ŞI UTILIZAREA SERVICIILOR, ATESTAŢI FAPTUL CĂ AVEŢI CEL PUŢIN TREISPREZECE (13) ANI. Prin utilizarea Serviciilor, exprimaţi şi garantaţi faptul că aveţi dreptul, autoritatea şi capacitatea de a încheia acest Acord şi de a respecta toate condiţiile acestui Acord. Dacă doar navigaţi şi răsfoiţi prin site-ul Web şi nu v-aţi înscris încă pentru a deveni un Membru, utilizarea site-ului Web de către dvs. este în continuare subiectul acestui Acord; dacă nu sunteţi de acord cu acest Acord, nu utilizaţi serviciile noastre. 2. PAROLA. Când vă înscrieţi pentru a deveni Membru, vi se va solicita să alegeţi un nume de utilizator şi o parolă pentru profilul de Membru. Sunteţi unic responsabil pentru menţinerea confidenţialităţii parolei dvs.Sunteţi de acord să nu utilizaţi niciodată profilul de Membru, numele de utilizator sau parola altui Membru. Sunteţi de acord să ne notificaţi imediat dacă suspectaţi că se utilizează neautorizat profilul dvs. de Membru sau parola dvs. Sunteţi unic responsabil pentru toate utilizările profilului dvs. de Membru. 3. CONDIŢIE. Acest Acord va rămâne în vigoare cât timp ce utilizaţi Serviciile şi/sau sunteţi Membru. Puteţi anula calitatea de membru oricând şi din orice motiv, urmând instrucţiunile din paginile "Ajutor", sau atunci când Gashca Mea primeşte notificarea dvs. de anulare, trimisă în scris sau prin e-mail. Gashca Mea vă poate anula accesul la site-ul Web. Gashca Mea vă poate anula calitatea de membru din orice motiv, anulare care se aplică de la trimiterea notificării la adresa de e-mail pe care o furnizaţi în aplicaţia de membru sau la altă adresă de e-mail pe care o furnizaţi mai târziu către Gashca Mea. Dacă Gashca Mea retrage calitatea dvs. de membru în Comunitate din cauză că aţi încălcat Acordul, nu veţi avea dreptul la restituirea eventualelor taxe de abonare neutilizate. Chiar şi după anularea acestui Acord, următoarele măsuri ale Acordului rămân valabile: Secţiunile 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 şi 20. 4. UTILIZAREA ÎN SCOPURI NECOMERCIALE DE CĂTRE MEMBRI. Serviciile sunt destinate exclusiv uzului personal pentru Membri individuali şi nu pot fi utilizate în conexiune cu niciun demers comercial. Acestea includ furnizarea de linkuri către alte site-uri Web, indiferent dacă sunt considerate concurente ale Gashca Mea sau nu. Organizaţiile, companiile şi/sau firmele nu pot deveni Membri Gashca Mea şi nu ar trebui să utilizeze Serviciile Gashca Mea pentru niciun scop. Utilizările ilegale şi/sau neautorizate ale Serviciilor, inclusiv încadrarea neautorizată a site-ului Web sau introducerea de linkuri către acesta vor fi investigate şi vor fi luate măsurile legale adecvate. 5. DREPTURI DE PROPRIETATE ASUPRA SERVICIULUI. Gashca Mea deţine şi păstrează toate drepturile de proprietate asupra Serviciilor. Serviciul conţine materiale, mărci înregistrate şi alte informaţii cu drept de proprietate aparţinând Gashca Mea, ("Proprietate intelectuală") şi al licenţiatorilor săi, inclusiv al altor Membri Gashca Mea. Cu excepţia Proprietăţii intelectuale care se află în domeniul public sau pentru care vi s-a acordat permisiune scrisă, nu este permisă copierea, modificarea publicarea, transmiterea, distribuirea, interpretarea, afişarea sau vânzarea unor astfel de elemente de Proprietate intelectuală, iar furnizarea de materiale care reprezintă Proprietate intelectuală către dvs. prin Servicii nu transferă către dvs. sau altă terţă parte niciun drept, titlu sau câştig din sau pentru Proprietatea intelectuală, incluzând, fără limitări, orice drepturi de proprietate intelectuală din orice Conţinut şi material inclus în legătură cu acest subiect 6. CONŢINUT PUBLICAT ÎN SERVICII. Înţelegeţi şi sunteţi de acord că Gashca Mea poate (dar nu este obligata) sa revizuiască orice anunţ, precum mica publicitate, conţinut, comunicaţii, informaţii, Proprietate intelectuală, materiale, mesaje, fotografii, clipuri video, URL-uri, profiluri şi altele (denumite generic „Conţinut") , care sunt încărcate, publicate sau afişate (denumite în continuare „Publicate") pe Servicii şi să şteargă sau să refuze să introducă online orice astfel de Conţinut, incluzând, dar nelimitându-se la, orice Conţinut care, în opinia Gashca Mea , încalcă acest Acord sau care poate fi jignitor, nepotrivit, ilegal sau care poate încălca drepturile, poate face rău sau poate ameninţa siguranţa altor Membri sau terţe părţi. Sunteţi unic responsabil pentru Conţinutul pe care îl publicaţi pe site-ul nostrui sau pe care îl transmiteţi către alţi Membri sau părţi terţe. Prin publicarea de Conţinut în orice zonă a Serviciilor, acordaţi automat, declaraţi şi garantaţi că aveţi dreptul să acordaţi Gashca Mea o licenţă globală, irevocabilă, perpetuă, neexclusivă, fără drepturi de utilizare şi plătită complet, pentru a reproduce, distribui, afişa public şi reda (inclusiv prin orice mijloace ale unei transmisii audio digitale) şi a utiliza în alte moduri Conţinutul, şi pentru a pregăti lucrări derivate din Conţinut sau a încorpora Conţinut în alte lucrări, şi pentru a acorda şi autoriza sublicenţierea celor menţionate mai sus. În plus, declaraţi şi garantaţi faptul că aveţi dreptul să publicaţi Conţinutul şi că nu veţi publica Conţinut ilegal sau interzis şi că nu veţi încălca, deturna, încălca sau nerespecta orice drepturi ale părţilor terţe (incluzând, fără nicio limitare, orice drepturi de proprietate intelectuală). Mai jos se află o listă parţială a tipurilor de Conţinut care sunt ilegale sau interzise pe site-ul Web ("Conţinut interzis"). Gashca Mea îşi rezervă dreptul (dar nu este obligat) să investigheze şi efectueze demersurile legale potrivite după cum consideră că este necesar împotriva oricărei persoane care încalcă aceste măsuri, incluzând, fără nicio limitare, eliminarea de Conţinut ofensator din Serviciu şi anularea calităţii de membru a acestor persoane. Conţinutul interzis include Conţinut care:               (a) este în mod clar jignitor pentru comunitatea online, cum ar fi Conţinutul care promovează rasismul, bigotismul, ura sau molestarea fizică de orice fel împotriva oricărui grup sau individ;               (b) hărţuieşte sau susţine hărţuirea altei persoane;               (c) implică transmiterea de „corespondenţă nesolicitată" (SPAM), „scrisori în lanţ" corespondenţă nesolicitată în masă sau de „spam";               (d) promovează informaţii despre care ştiţi că sunt false, înşelătoare sau care promovează activităţi ilegale sau comportamente ilegale, abuzive, ameninţătoare, obscene, defăimătoare sau calomniatoare;               (e) promovează copierea ilegală şi/sau neautorizată ("piratată") a lucrărilor cu drepturi de autor ale altei persoane (indiferent dacă este marcată astfel sau nu), cum ar fi, fără nicio limitare, furnizarea programelor piratate de computer sau a linkurilor către acestea, furnizarea informaţiilor de învingere a mecanismelor de protejare împotriva copierii sau furnizarea de muzică, clipuri video sau alt Conţinut piratat sau de linkuri către astfel de muzică piratată, fişiere video sau fişiere care conţin astfel de Conţinut piratat;               (f) conţine pagini restricţionate sau accesibile numai pe bază de parolă sau pagini sau imagini ascunse (acelea pentru care nu există linkuri către sau de la o altă pagină accesibilă);               (g) afişează material pornografic sau sexual explicit de orice fel şi în orice formă (continutul seminud, topless, etc este acceptat);               (h) furnizează material care exploatează persoane sub vârsta de 18 ani într-o manieră sexuală sau violentă, sau solicită informaţii personale de la orice persoană sub 18 ani;               (i) furnizează informaţii cu caracter instructiv despre activităţi ilegale cum ar fi, fără nicio limitare, fabricarea sau cumpărarea de arme ilegale, violarea confidenţialităţii unei persoane sau furnizarea sau crearea viruşilor de computer;               (j) solicită de la alţi utilizatori parole sau informaţii de orice fel care pot identifica o persoană pentru scopuri comerciale şi împotriva legii; se angajează în activităţi comerciale şi/sau vânzări comerciale fără consimţământul nostru scris în prealabil, incluzând, fără nicio limitare, concursuri, tombole, schimburi, reclame şi scheme piramidale;               (k) constituie, promovează sau este utilizat în principal în scopul de a se ocupa cu: contrabanda cu bunuri contrafăcute, droguri şi medicamente interzise, produse şi articole utilizate pentru furt, comerţ cu acţiuni sau titluri de valoare, pariuri, servicii profesionale reglementate prin licenţiere oficială sau articole netransferabile; sau (l) încalcă în alt mod termenii Acordului sau creează răspundere pentru Gashca Mea. Trebuie să utilizaţi Serviciile într-o manieră consecventă cu toate legile şi reglementările în vigoare. Nu aveţi permisiunea să includeţi în profilul dvs. de Membru numere de telefon, adrese poştale, nume de familie, URL-uri sau adrese de e-mail. Nu aveţi permisiunea de a vă angaja în activităţi publicitare sau de a propune altor Membri cumpărarea sau vânzarea de produse sau servicii prin intermediul Serviciilor, cu excepţia situaţiilor permise în mod expres de Gashca Mea în anumite secţiuni ale Serviciilor, cum ar fi în secţiunea de mică publicitate sau în secţiuni similare ale Serviciilor. Nu aveţi permisiunea să transmiteţi scrisori în lanţ sau corespondenţă electronică nesolicitată către alţi Membri sau alte părţi. Deşi Gashca Mea nu poate monitoriza conduita Membrilor săi în afara Serviciilor, reprezintă de asemenea o violare a acestor reguli utilizarea oricăror informaţii obţinute din Servicii pentru a hărţui, abuza sau a face rău unei alte persoane sau pentru a contacta, a face publicitate, a solicita sau a vinde unui Membru fără consimţământul anterior explicit al acestuia. Pentru a ne proteja Membrii de astfel de acţiuni de publicitate sau solicitare, Gashca Mea îşi rezervă dreptul de a restricţiona numărul de e-mailuri şi alte mijloace de comunicaţie (inclusiv partajarea de Conţinut) pe care un Membru îl poate trimite altor Membri într-un interval de douăzeci şi patru (24) de ore la un număr stabilit de Gashca Mea după propriile criterii. 7. PROFILUL DVS. DE MEMBRU. Conţinutul sau fotografiile publicate în profilul dvs. de Membru nu pot conţine nuditate, violenţă sau subiecte de natură sexuală explicită sau cu caracter insultător. Nu este permisă publicarea unei fotografii a altei persoane fără permisiunea persoanei respective. 8. UTILIZAREA SERVICIULUI Gashca Mea PENTRU TRUPE MUZICALE. În legătură cu înscrierea dvs. în Serviciu ca o trupă muzicală, aveţi oportunitatea să publicaţi muzică, clipuri audio, lucrări artistice, clipuri video sau alte tipuri de Conţinut (denumite colectiv, “Conţinut deţinut de trupe muzicale") în zone ale Serviciului. Gashca Mea vă permite şi vă autorizează să încărcaţi sau să publicaţi Conţinut deţinut de trupe muzicale pe Serviciu dacă aveţi dreptul de a încărca sau de a Publica un astfel de Conţinut deţinut de trupe muzicale, dacă aveţi dreptul să acordaţi licenţa prin acest Acord către Gashca Mea şi tuturor utilizatorilor Gashca Mea şi dacă respectaţi drepturile de autor, de confidenţialitate, de atribuire, de marcă înregistrată, de publicitate sau alte drepturi de proprietate intelectuală sau personală asociate Conţinutului deţinut de trupe muzicale. Dacă publicaţi orice Conţinut deţinut de trupe muzicale pe Serviciu nerespectând cele de mai sus, dreptul dvs. de a utiliza Serviciul şi orice servicii asociate va înceta imediat şi sunteţi de acord să încetaţi în acel moment orice activităţi de utilizare a Serviciului, orice utilizare a serviciilor asociate şi a conţinutului Gashca Mea sau al părţilor terţe, disponibil în conexiune cu Serviciul sau asociat Serviciului. Pe lângă alte compensaţii stabilite în acest Acord (inclusiv , fără nicio limitare, despăgubirile din secţiunea 18 de mai jos), Gashca Mea va avea dreptul să anuleze sau să suspende imediat contul dvs. 9. REGULAMENT PRIVIND DREPTURILE DE AUTOR. Nu este permisă publicarea, distribuirea sau reproducerea în niciun fel a materialelor cu drept de autor, a mărcilor înregistrate sau a altor informaţii de proprietar, fără a obţine înainte în scris consimţământul proprietarului acestor drepturi de proprietate. Fără a limita cele mai sus menţionate, în cazul în care credeţi că lucrările dvs. au fost copiate şi publicate pe Servicii într-un mod care constituie o încălcare a drepturilor de autor, vă rugăm să furnizaţi următoarele informaţii agentului nostru pentru drepturile de autor: o semnătură electronică sau fizică a persoanei autorizate să acţioneze în numele proprietarului drepturilor de autor; o descriere a lucrării cu drepturi de autor ale căror drepturi susţineţi că au fost încălcate; o descriere a locaţiei de pe site-ul Web (link) în care se află materialul ale cărui drepturi susţineţi că sunt încălcate; adresa dvs., numărul de telefon şi adresa de e-mail; o declaraţie a dvs. în care să susţineţi că aveţi impresia clară sau că utilizarea discutată nu este autorizată de proprietarul drepturilor de autor, de agentul său sau de lege; o declaraţie a dvs., ce poate fi supusă legislaţiei privind depoziţiile false, în care să susţineţi că informaţiile de mai sus din notificarea dvs. sunt corecte şi că sunteţi deţinătorul drepturilor de autor sau sunteţi autorizat să acţionaţi în numele deţinătorului drepturilor de autor. Agentul Gashca Mea pentru drepturile de autor pentru notificări şi reclamaţii de încălcare a drepturilor de autor poate fi contactat folosind următoarele date:           Gashca Mea           Attn: Dorian Tang           B-dul Pandurilor Nr. 11           Bl. A8/1, Sc.E, Ap. 13, Rm. Valcea           copyright [at] gashca.ro 10. DIVERGENŢELE ÎNTRE MEMBRI. Interacţiunile dvs. cu alţi Membri în legătură cu Serviciile sau cu agenţii publicitari, incluzând, fără limitări, plata şi livrarea de bunuri sau servicii şi orice alte condiţii, garanţii sau reprezentări asociate cu astfel de tranzacţii, se desfăşoară exclusiv între dvs. şi alţi Membri sau agenţi de publicitate.Sunteţi de acord că Gashca Mea nu va fi responsabil pentru orice pierderi sau stricăciuni suferite ca rezultat al unor astfel de tranzacţii sau în legătură cu orice altă utilizare sau dezvăluire de către Membri a informaţiilor ce vă pot identifica personal. Dacă există divergenţe între dvs. şi orice terţă parte (incluzând, fără limitări, orice Membru), Gashca Mea nu este obligat să se implice; însă, ne rezervăm dreptul, dar nicio obligaţie, să monitorizăm divergenţele între dvs. şi orice Membri.   11. CONŢINUTUL PĂRŢILOR TERŢE. Conţinutul de la alţi Membri, agenţi publicitari şi alte părţi terţe poate fi făcut disponibil pentru dvs. prin Servicii. Deoarece noi nu controlăm astfel de Conţinut, (a) sunteţi de acord că nu suntem responsabili pentru niciun astfel de Conţinut şi că (b) nu oferim garanţii pentru exactitatea, răspândirea, caracterul sau calitatea informaţiilor din astfel de Conţinut şi nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru Conţinutul neintenţionat, nepotrivit, inexact, înşelător sau ilegal, făcut disponibil de alţi Membri, agenţi publicitari şi alte părţi terţe. 12. EXONERARE. În măsura permisă de legile în vigoare, exoneraţi prin prezenta Gashca Mea de orice răspundere asociată cu: (a) orice Conţinut incorect sau inexact asociat cu Serviciile, indiferent dacă este cauzat de orice utilizator al Serviciilor, de orice Membru sau de orice componente de echipament sau programare asociate cu Serviciile sau utilizate în acestea; (b) conduita, online sau offline, a oricărui utilizator al Serviciilor sau oricărui Membru; (c) orice probleme sau defecţiuni tehnice cauzate de orice reţele sau linii telefonice, sisteme online de computere, servere sau furnizori, echipament de computer, software, erori de e-mail sau de playere de Conţinut cauzate de probleme tehnice sau de congestionări de trafic pe Internet sau pe orice site Web sau cauzate de orice combinaţie a acestora, incluzând deteriorarea sau stricăciunile provocate computerelor utilizatorilor, Membrilor sau a oricăror alte persoane, asociate cu sau rezultate în urma participării sau descărcării de materiale în conexiune cu Serviciile; (d) orice pierderi sau stricăciuni provocate de Conţinutul publicat pe Servicii sau transmis de către Membri sau către Membri, sau orice interacţiuni între utilizatorii site-ului Web şi/sau Membri, online sau offline; şi (e) orice eroare, omisiune, întrerupere, ştergere, defect, întârziere în legătură cu operarea sau transmisia, cu erorile de pe liniile de comunicaţie, cu furtul, distrugerea liniilor, accesul neautorizat sau modificarea comunicaţiilor între utilizatorii site-ului Web sau Membri. 13. EXONERAREA RĂSPUNDERII. ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGILE ÎN VIGOARE, SERVICIILE SUNT FURNIZATE “CA ATARE" ŞI AŞA CUM SUNT DISPONIBILE, IAR Gashca Mea ESTE EXONERAT DE RĂSPUNDERE ŞI DE ORICE GARANŢII ŞI CONDIŢII DE ORICE FEL, EXPRESE SAU IMPLICITE, INCLUZÂND, FĂRĂ NICIO LIMITARE, GARANŢIILE SAU CONDIŢIILE DE VANDABILITATE, DE CONFORMITATE CU UN ANUMIT SCOP, DE TITLU, DE UTILIZARE SILENŢIOASĂ, DE PRECIZIE SAU DE NEÎNCĂLCARE A VREUNEI NORME, ŞI Gashca Mea NU GARANTEAZĂ ŞI NU PROMITE (A) NICIUN REZULTAT SPECIFIC DIN URMA UTILIZĂRII SERVICIILOR; (B) CĂ SERVICIILE VOR SATISFACE CERINŢELE DVS.; (B) CĂ SERVICIILE VOR FI DISPONIBILE FĂRĂ ÎNTRERUPERI, LA TIMP, ÎN SIGURANŢĂ SAU FĂRĂ ERORI; SAU CĂ (C) REZULTATELE CARE POT FI OBŢINUTE DIN UTILIZAREA SERVICIILOR VOR FI PRECISE SAU SIGURE. Gashca Mea NU ÎŞI ASUMĂ NICIO OBLIGAŢIE ÎN PRIVINŢA MONITORIZĂRII ACTIVITĂŢILOR DIN SERVICII. ANUMITE JURISDICŢII NU PERMIT EXCLUDEREA GARANŢIILOR IMPLICITE SAU A LIMITĂRILOR PRIVIND DURATA UNEI GARANŢII IMPLICITE, ASTFEL CĂ ESTE POSIBIL CA LIMITĂRILE DE MAI SUS SĂ NU SE APLICE PENTRU DVS. 14. LIMITAREA RĂSPUNDERII. ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGILE ÎN VIGOARE, Gashca Mea NU VA FI RĂSPUNZĂTOR ÎN FAŢA DVS. SAU ÎN FAŢA ORICĂREI TERŢE PĂRŢI, PENTRU ORICE STRICĂCIUNI INDIRECTE, CONSECVENTE, SPECIALE SAU PUNITIVE (INCLUZÂND PIERDEREA DE BENEFICII), CARE REZULTĂ DIN UTILIZAREA SERVICIILOR, CHIAR DACĂ Gashca Mea A FOST AVERTIZAT DE POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE STRICĂCIUNI. ÎN CIUDA CELOR CE CONTRAZIC INFORMAŢIILE CONŢINUTE AICI, RĂSPUNDEREA Gashca Mea ÎN FAŢA DVS. DIN ORICE CAUZE ŞI INDIFERENT DE FORMA ACŢIUNII, VA FI ÎNTOTDEAUNA LIMITATĂ LA CEA MAI MARE SUMĂ DINTRE (1) ORICE SUMĂ PLĂTITĂ DE DVS. CĂTRE Gashca Mea PENTRU SERVICII; ŞI (2) CINCIZECI DE EURO (EUR. 50E). ANUMITE JURISDICŢII NU PERMIT EXCLUDEREA SAU LIMITAREA RĂSPUNDERII, ASTFEL CĂ ESTE POSIBIL CA LIMITĂRILE SAU EXCLUDEREA DE MAI SUS SĂ NU SE APLICE ÎN CAZUL DVS.). 15. REGLEMENTĂRILE DE EXPORT ROMANIA. Orice software furnizat de Gashca Mea prin intermediul Serviciilor ("Software-ul") este subiect în continuare al reglementărilor de export ale Romaniei. Niciun Software nu poate fi descărcat de la Servicii sau altfel exportat sau re-exportat in orice altă ţară pentru care Romania a plasat bunuri sub embargo. Prin descărcarea şi utilizarea Software-ului, reprezentaţi şi garantaţi că nu vă aflaţi într-o ţară de pe această listă, că nu sunteţi sub controlul şi nu sunteţi cetăţean sau rezident al oricărei astfel de ţări. 16. ARBITRAJUL ŞI LEGILE DE REGLEMENTARE. Acordul va fi reglementat de legile Romaniei, fără a face să aibă efect alte conflicte de principii legale care pot determina aplicarea legii din altă jurisdicţie. Dvs. şi Gashca Mea sunteţi de acord ca, în astfel de acţiuni sau proceduri legale, să respectaţi ca jurisdicţie şi loc de judecare tribunalele din Rm. Valcea, Valcea (ROMANIA). Gashca Mea poate solicita despăgubiri prin mandat judiciar sau compensaţii pentru a-şi proteja drepturile de proprietate intelectuală în orice tribunal dintr-o jurisdicţie competentă. Reţineţi că legile din jurisdicţia în care vă aflaţi pot fi diferite de cele ale statului Romanesc. Vă veţi conforma întotdeauna cu toate legile internaţionale şi locale, cu ordonanţele, reglementările şi statutele care sunt în vigoare pentru utilizarea de către dvs. a Serviciilor. 17. COMUNICAŢII ELECTRONICE. Comunicaţiile dintre dvs. şi Gashca Mea utilizează mijloace electronice, dacă vizitaţi site-ul Web, ne trimiteţi e-mailuri sau dacă Gashca Mea publică notificări pe Servicii sau comunică cu dvs. prin e-mail. În scopuri contractuale, (a) vă acordaţi consimţământul de a primi comunicaţii de la Gashca Mea în formă electronică şi (b) sunteţi de acord că toate condiţiile, acordurile, notificările, dezvăluirile şi alte comunicaţii pe care Gashca Mea vi le furnizează în mod electronic, satisfac orice cerinţă legală pe care astfel de comunicaţii le-ar satisface dacă ar fi în scris. Cele menţionate mai sus nu afectează drepturile dvs. netransferabile. 18. DESPĂGUBIRI. Sunteţi de acord să despăgubiţi şi să nu învinovăţiţi Gashca Mea, filialele sale, afiliaţii, funcţionarii şi alţi parteneri sau angajaţi, de orice pierderi, răspunderi sau cereri, incluzând cheltuieli rezonabile de judecată efectuate de părţi terţe din cauza sau ca urmare a utilizării de către dvs. a Serviciilor care încalcă acest Acord şi/sau orice încălcare a reprezentaţiilor şi garanţiilor prezentate mai sus. 19. ALTELE. Acest Acord conţine întregul acord între dvs. şi Gashca Mea în privinţa utilizării Serviciilor. Dacă orice măsuri ale acestui Acord sunt considerate nevalide, restul Acordului va rămâne în continuare în vigoare. În ciuda măsurilor conţinute aici, nicio parte nu va fi considerată beneficiar terţ a acestui Acord, iar o terţă parte (inclusiv un alt Membru) care nu este o parte a acestui Acord nu are niciun drept să impună nicio condiţie a acestui Acord. Dacă o măsură a acestui Acord este găsită a fi nevalidă sau neaplicabilă, această măsură va fi modificată şi interpretată pentru a îndeplini obiectivele în măsura maxim permisă de orice lege în vigoare, iar restul măsurilor vor rămâne în continuare în vigoare. Lipsa exercitării sau impunerii de către Gashca Mea a oricărui drept sau măsuri din acest Acord nu va reprezenta o renunţare la un astfel de drept sau măsură. Titlurile de secţiuni din acest Acord au doar caracter practic util şi nu reprezintă niciun efect legal sau contractual. Vă rugăm să ne contactaţi dacă aveţi întrebări în legătură cu acest Acord. 20. INFORMAŢII DESPRE DREPTURILE DE AUTOR/MĂRCILE ÎNREGISTRATE. Drepturi de autor © 2001 - 2007, Gashca Mea prin intermediul reprezentantului nostru legal d-nul Tang Dorian. Toate drepturile rezervate. Mărcile înregistrate, siglele şi simbolurile de servicii („Simboluri") afişate pe Servicii sunt proprietatea noastră sau proprietatea altor părţi terţe. Nu vi se permite să utilizaţi Simbolurile fără consimţământul nostru anterior sau consimţământul unei părţi terţe care poate deţine Simbolul.


[ Inchide ]